- Ditt val av tandläkare
 
  • Facebook - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln

Viktig information

På grund av rådande risk för smittspridning av virussjukdomen Covid-19, ber vi alla patienter som har tid hos oss att återkomma via telefon om ny tid vid eventuella förkylningssymtom eller andra liknande symtom som kan vara tecken på smitta.

Tack för ert samarbete!